PRIVATLIVSPOLITIK

Introduktion

I nedenstående persondatapolitik beskrives, hvordan NUAN indsamler og håndterer de personoplysninger, du har givet til NUAN.

Vi vil altid behandle dine data i overensstemmelse med lovgivningen.

Indsamling af data er bygget på lovpligtige personoplysninger ud fra Styrelsen for Patientsikkerheds Bekendtgørelse om Kosmetisk Behandling.

 

Dataansvarlig

Ansvarlig for behandling af dine data:

Line Aviaja Ellekjær Francke
NUAN Cosmetic ApS
Bredgade 25A, 2 sal
1260 København K
CVR: 41496568

Telefon: 52 11 11 01
E-mail: info@nuan.dk

 

Personoplysninger

Vi indsamler oplysninger om dig på følgende måder:

 • Ved at du selv afgiver personoplysninger gennem vores hjemmeside, via telefon, gennem mail eller fysisk i vores klinik, med det formål at booke en tid hos os
 • Ved at du afgiver personoplysninger gennem vores hjemmeside for at tilmelde dig NUANs tilbud og nyheder
 • Ved brug af cookies på vores hjemmeside

Vi indsamler følgende personoplysninger:

 • Navn, adresseoplysninger, e-mail og telefonnummer
 • CPR-nummer
 • Helbredsoplysninger og før- og efterbilleder i forbindelse med kosmetisk behandling
 • Korrespondancer mellem dig og NUAN
 • Andre oplysninger relateret til din behandling

 

Anvendelse af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

Vi indsamler og bruger dine personoplysninger med det formål, at kunne give dig den bedst mulige behandling. Dine personoplysninger behandles sikkert, og helbredsoplysninger behandles i overensstemmelse med “Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler”. Fotodokumentation, i forbindelse med kosmetisk behandling, foretages i henhold til “Bekendtgørelse om Kosmetisk Behandling”.

Alle ansatte hos NUAN har tavshedspligt. Det indebærer, at vi ikke må udveksle oplysninger med andre om dit helbred, uden dit forudgående samtykke.

Et samtykke til at udveksle dine personoplysninger vil alene relatere til dit aktuelle behandlingsforløb.

Vi videregiver kun dine helbredsoplysninger, hvis det er nødvendigt og relevant for behandlingen.

Har du valgt at samtykke til at modtage nyheder og tilbud fra NUAN, indsamler og anvender vi dine personoplysninger til dette formål.

Desuden kan vi anvende dine oplysninger til at sende dig servicemeddelelser og føre statistikker.

Er vi forpligtiget, efter lovgivning, kan vi også behandle dine personoplysninger til andre formål.

Vores grundlag for behandling, heraf også videregivelse, af dine personoplysninger er følgende:

 • Behandling af helbredsoplysninger finder enten sted på baggrund af et samtykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 7, stk. 1 jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, som følge af vores pligt til føre patientjournaler i overensstemmelse med bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler og bekendtgørelse om kosmetisk behandling jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b eller hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til samfundsinteresser på folkesundhedsområdet jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra i.
 • Behandling af dine følsomme oplysninger kan også foretages, hvis det er nødvendigt for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f eller hvis behandlingen er nødvendig for at overholde vores eller dine sundhedsforpligtelser jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b.
 • Behandling af dine personoplysninger, foretages af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt med NUAN jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1 jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, i visse tilfælde som følge af NUANs legitime interesse i at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende samt for at øge sundheden hos patienterne jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
 • Fremsendelse af tilbud og nyheder sker på baggrund af dit samtykke jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1 jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.
 • Behandling af dit CPR-nummer foretages med hjemmel i lov jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 eller på baggrund af dit samtykke jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2.
 • Udsendelse af servicemeddelelser sker på baggrund af vores legitime interesse i at kunne holde dig opdateret jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
 • Udarbejdelse, statistik, samt udvikling af vores produkter og tjenester sker som følge af vores legitime interesse heri jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Behandling og videregivelse af både helbredsoplysninger og almindelige personoplysninger finder i visse tilfælde sted med henblik på at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning jf. henholdsvis databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og databeskyttelseslovens § 10, stk. 1. NUAN videregiver alene dine personoplysninger til selvstændige dataansvarlige til brug for statistik og videnskabelige undersøgelser, hvis du har samtykket til at være en del af det pågældende forskningsprojekt.

 

Webshop

Ved køb af produkt, indsamler vi en række oplysninger om dig, herunder dit navn, dine kontaktoplysninger, konto- og betalingsoplysninger samt din adresse.

Formålet er, at vi kan registrere og gennemføre din ordre, samt levere det eller de produkter, du har bestilt i webshoppen.
Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, idet behandlingen sker for, at vi kan opfylde den købsaftale, du har indgået med os.

 

Modtagere og opbevaring

Vi kan videregive oplysningerne til myndighederne, herunder SKAT. Derudover kan vi videregive dit navn og dine kontaktoplysninger til det fragtfirma, som står for leveringen af dine varer. Vi kan desuden videregive dine oplysninger til de tjenesteudbydere, som står for gennemførsel af online betaling af dine køb i webshoppen.
Vi overlader desuden dine personoplysninger til vores databehandlere, herunder bl.a. vores systemleverandør, som hoster vores it-systemer samt vores betalingspartnere og forskellige anmeldelsessites. Der er indgået databehandleraftaler med alle vores databehandlere.
Oplysningerne opbevares som udgangspunkt i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som oplysningerne relaterer sig til, i henhold til de bogføringsregler vi er underlagt, jf. bl.a. bogføringslovens kapitel 5.

 

Events ol.

Ved tilmelding til events, foredrag og lignende, registrerer vi dit navn og dine kontaktoplysninger.
Formålet med behandlingen er, at kunne administrere, skabe et overblik over antallet af deltagere samt være i stand til at kommunikere med deltagerne til vores events.

Vi forfølger vores legitime interesse i at kunne planlægge og afholde events samt kommunikere med deltagerne.

Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. 

 

Modtagere og opbevaring

Vi overlader dine personoplysninger til vores databehandlere, herunder vores systemleverandør, som hoster vores it-systemer. Der er indgået databehandleraftaler med alle vores databehandlere.
Oplysningerne opbevares som udgangspunkt i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som oplysningerne relaterer sig til, i henhold til de bogføringsregler vi er underlagt, jf. bl.a. bogføringslovens kapitel 5.

 

Bivirkninger og indberetning

I forbindelse med indberetning af eventuelle bivirkninger, registrerer vi de konkrete omstændigheder, herunder konsekvenserne for dig. Dette indebærer en beskrivelse af den formodede bivirkning eller eksponeringsreaktion og omfatter registrering af dine helbredsoplysninger samt dit CPR-nr. Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 og databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g, jf. artikel 6, stk. 1, litra c, idet vi efter lægemiddellovens kapitel 5 er forpligtet til at indberette bivirkninger.

 

Modtagere og opbevaring

Oplysningerne videregives til Lægemiddelstyrelsen, idet vi er forpligtet hertil i henhold til lægemiddellovens kapitel 5.
Vi overlader desuden dine personoplysninger til vores databehandlere, herunder vores systemleverandør, som hoster vores it-systemer. Der er indgået databehandleraftaler med alle vores databehandlere.
Oplysningerne opbevares i 10 år fra udgangen af det regnskabsår, hvor journalen sidst blev opdateret i henhold til journalføringsbekendtgørelsen.

Vi kan i visse tilfælde være forpligtet til at opbevare oplysningerne i en periode efter de 10 år, hvis det har betydning for en verserende klage-, tilsyns- eller erstatningssag.

 

Opbevaring og sletning

Alle patientoplysninger, som vi journalfører i NUAN opbevares i henhold til “Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler” § 14, stk. 1. jf. Bekendtgørelse af lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) § 3 stk. 3.1 må patientjournaler ikke slettes.

NUAN skal til enhver tid kunne dokumentere udført undersøgelse og behandling i tilfælde af patientklagesager.

Du har altid ret til at modtage/tilgå dine informationer og din journal i NUAN.

 

Ændring af kontakt- og personoplysninger

Hvis der sker ændringer i dine kontakt- og personoplysninger for eksempel telefonnummer, adresse, e-mail eller ved ændring af CPR-nummer, skal du kontakte os hurtigst muligt for opdatering af disse. 

 

Ændring af privatlivspolitik

I tilfælde af væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye- eller forbedrede funktioner eller for at forbedre vores hjemmeside forbeholder vi os retten til at ændre vores privatlivspolitik.

Den gældende privatlivspolitik vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom via e-mail.

 

Cookies

Når du besøger www.nuan.dk indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold. Websitet anvender cookies, der er en tekstfil, som gemmes på din enhed med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies indeholder ikke personlig information og indeholder ikke virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: (link i links)

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere, at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, for eksempel Google Analytics, Facebook og Mailchimp.

 

Klage

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

 

Kontakt os

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os.

NUAN Cosmetic ApS
Bredgade 25A, 2 sal
1260 København K
CVR: 41496568

Telefon: 52 11 11 01
E-mail: info@nuan.dk

 

Links

Se Bekendtgørelse om Kosmetisk Behandling

Se Sådan sletter du cookies og anden browserdata

×